Wil jij jouw linker- en rechterhelft graag apart van elkaar trainen? Wil jij oefeningen en methodes weten om links en rechts evenveel te belasten? Veel sporters ervaren links meer kracht dan rechts of andersom. Om dit tegen te gaan is unilateraal trainen perfect. Bij unilateraal trainen ben je namelijk links en rechts los van elkaar aan het trainen. Meer weten? Forza Fitness vertelt het je!